Bestyrelse

Bestyrelsen for Folkekirkens Skoletjeneste, København – Frederiksberg 2019


Biskoppen over Københavns Stift
repræsenteret ved provst Kirsten Jørgensen (næstformand)

Adm. direktør for Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
repr. ved afd.leder Claus Poulsen, Skoletjenesten

Børne- og Ungedirektøren i Frederiksberg Kommune
repr. ved konsulent Morten Dam, Skoleafdelingen, Frederiksberg Kommune,     

Københavns Lærerforening   
Lærer Thomas Poulsen

Frederiksberg Kommunelærerforening  
Lærer Lasse Hansen 

Præsterne i Københavns Kommune 
Sognepræst Birthe Schiøler           

Præsterne i Frederiksberg Kommune 
Sognepræst Marie Louise Østergaard-Hansen           

Menighedsrådenes Skoletjenestesamarbejde (MSS):
Overlærer Ole Ehlers (formand MSS og FSKF) 
Chefkonsulent Kim Røssell  

Københavns Budgetudvalg:
Lektor, cand.pharm. Karen-Marie Olesen  

Frederiksberg Provsti 
Studenterpræst Søren Bruun