Bestyrelse

Bestyrelsen for Folkekirkens Skoletjeneste, København – Frederiksberg 2018

Biskoppen over Københavns Stift
repræsenteret ved provst Kirsten Jørgensen

Adm. direktør for Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
repræsenteret ved afdelingsleder Poul Vestergaard,  Skoletjenesten

Børne- og Ungedirektøren i Frederiksberg Kommune
repræsenteret ved konsulent Morten Dam, Skoleafdelingen, Frederiksberg Kommune      

Københavns Lærerforening  
Lærer Thomas Poulsen

Frederiksberg Kommunelærerforening
Lærer Lasse Hansen

Præsterne i Københavns Kommune
Sognepræst Birthe Schiøler,  Vanløse Kirke

Præsterne i Frederiksberg Kommune
Sognepræst Marie Louise Østergaard-Hansen, Frederiksberg Sogn

Menighedsrådenes Skoletjenestesamarbejde (MSS):
Overlærer Ole Ehlers (formand MSS)
Skt. Andreas - Vor Frue Sogns Menighedsråd

Grafiker Birgit Lerstrup (kasserer MSS, næstformand FSKF)
Timotheus Sogns Menighedsråd

Københavns Budgetudvalg:
Lektor, cand.pharm. Karen-Marie Olesen

Frederiksberg Provsti:
Studenterpræst Søren Bruun