Medlemmer

Menighedsrådenes Skoletjenestesamarbejde (MSS) består af de 7 provstier i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.