Undervisningstilbud

Generelt

* Det anførte lektionsantal er anslået, men vær opmærksom på, at der ikke kun opereres med timer fra religionsfaget, da projekterne typisk er lagt tværfagligt an. Andre fag vil også kunne bidrage med timer

* I mange af forløbene indgår besøg i en lokal kirke. Aftaler herom træffes i forbindelse med modtagelse af materialet, men angiv altid ønsker til tidspunkt under A

* Tilmelding til projekterne kan alene foretages elektronisk via hjemmesiderne: www.fskf.dk for lærere i København og Frederiksberg og www.korsvejskirken.dk/skole-kirke for lærere i Dragør og Tårnby. Besked om optagelse følger pr. mail hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen.

NB: Årsplanlægning.
I nogle af skoletjenesterenes projekter er det begrænset, hvor mange klasser der kan deltage, men alle, der tilmelder sig et projekt, vil have mulighed for at få tilsendt det til projektet hørende undervisningsoplæg i projektperioden. Derfor vil der altid være mulighed for at gennemføre en undervisning i relation til de annoncerede projekter. Af den grund kan man roligt skrive et ønsket projekt ind i sin årsplan.

Deltagelse i alle de udbudte projekter er gratis.

 

Årsplanen 2019-20. 

 

 

Evt. kontakt:

København-Frederiksberg:
Tlf. : 20 37 03 10
fskf@folkekirken.dk
Gyldenløvesgade 15, 5. sal . 1600 København V

Dragør-Tårnby:
Tlf.: 61 16 55 09
lone@korsvejskirken.dk
Korsvejskirken, Sirgræsvej 81 · 2770 Kastrup