Indskoling 1. - 3. klasse

Han gik sig over sø og land

Bibelfortællingernes steder.

 

1. - 3. kl.  (NB: Tilmelding senest 21. juni)

Han gik sig over sø og land
– fem udvalgte fortællinger fra Bibelen om Jesus

I dette undervisningsmateriale kommer eleverne til at arbejde med fem fortællinger fra Det Nye Testamente: Marias bebudelse, Jesus´ fødsel, Den barmhjertige samaritaner, vandringen på søen og påskefortællingen med fokus på Peters svigt.

I arbejdet med de bibelske fortællinger og deres betydning vil eleverne få tegnet et billede af, hvem Jesus var og møde de tilværelsesspørgsmål, som historierne lægger op til og giver mulige svar på. Til projektet er knyttet en hjemmeside, hvor eleverne på et interaktivt kort kan gå på opdagelse i det område, hvorfra fortællingerne stammer. Herigennem vil de opnå viden om og forståelse af, at fortællingerne ikke alene har betydning for mange kristne i hele verden, men også i deres opståen knytter sig til et helt bestemt geografisk område.

PS: Til projektet hører et inspirationskursus om at fortælle, som det er muligt at melde sig til (jf. s. 18)

Fag:                      Religion, idræt og billedkunst
Periode:               August - oktober
Antal lektioner:   7 - 10

 

 

 

Julekrybber

1. - 3. kl.

Julekrybber 

Den kendte julekrybbe med opstilling af Jesus´ fødsel i en stald fik sit gennembrud, da tiggermunken Frans af Assisi tilbage i 1200-tallet arrangerede den med levende mennesker, og i dag har julekrybben sit eget museum midt i Rom.

I projektet sættes fokus på fortællinger om Jesus´ fødsel og deres relation til julen. Derudover stifter eleverne bekendtskab med Frans af Assisi og hans relation til Jesusfiguren.

Forløbet indledes med besøg i en lokal kirke, hvor en af præsterne vil fortælle forhistorien til Jesus’ fødsel – herunder hvorfor den skulle foregå i Betlehem og hvad sammenhængen er mellem Gammel og Ny Testamente. 

Som afslutning på forløbet aflægger klassen besøg på Statens Museum for Kunst, hvor de vil få en omvisning med fokus på, hvordan fortællingen om Jesus’ fødsel er fremstillet i kunsten gennem tiderne. Efterfølgende vil de i museets værksted selv skulle fremstille en julekrybbe, som de får med hjem. 

Der vil i materialet være oplæg til, at klassen selv kan fremstille julekrybber af genbrugsmaterialer, hvorfor besøget på Statens Museum for Kunst kan undværes.

Fag:                       Religion, dansk og billedkunst
Periode:                November - december
Antal lektioner:    8 - 10
Udfyld punkt:       A Kirkebesøg
                             B Besøg på Statens Museum for Kunst

 

 

 

 

Et møde med den danske salme - 2019

3. kl.

Et møde med den danske salme 2019 

Årets tema: Himmelsk lyd 

Et møde med den danske salme 2019 sætter fokus på Himmelsk lyd, og eleverne skal både indholdsmæssigt og musikalsk arbejde med følgende fem salmer:

- Dejlig er den himmel blå

- Spænd over os dit himmelsejl

- Op, al den ting

- Du, som har tændt millioner af stjerner

- Dejlig er jorden

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præ-senteret for ”himmelsk” orgelmusik.

Årets salmeplakat med van Goghs Starry Night inddrager kunsten i projektet.

I uge 4-5 besøger klassen en lokal kirke, hvor eleverne synger salmerne til orgelledsagelse. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument.

Onsdag d. 6. februar 2019 samles de deltagende klasser i henholdsvis Helligåndskirken (klasser fra København og Frederiksberg) kl. 9 og kl. 11, samt i Kastrup Kirke kl. 9:30 (klasser fra Dragør og Taarnby) til en stor fælles salmesangsafslutning, hvor eleverne dels får lov til at mærke, hvordan det er at synge med i et stort kor, og dels skal lytte til imponerende orgelmusik.

I anledning af van Gogh-udstilling på ARKEN tilbydes et indledende lærerkursus om van Gogh og himmelsk lys og lyd. Se s. 20.


Fag:                       Religion, musik og dansk
Periode:                December 18- februar 19
Antal lektioner:    10 - 12
Udfyld punkt:       A Kirkebesøg uge 4 - 5
                            C (Klassen deltager i  salmesangsafslutningen?
                                - Ja/Nej) 

 

 

 

Sorg og livsmod

1. - 3. kl.

Sorg og livsmod 
– når de mindste mister

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister en af deres nærmeste; at en i familien rammes af alvorlig sygdom; at der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse, eller at en eller flere af de voksne i deres nærmeste familie er tynget af misbrug af den ene eller den anden art.

Typisk rammer sorgen uanmeldt og ikke sjældent har den sorgramte en oplevelse af at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi omgivelserne er usikre på, hvordan de skal håndtere situationen. 

Med afsæt i nogle små nyproducerede fabel-tegnefilm fra Tiny-film, der gennem årene har produceret en lang række tegnefilm til DR, sættes i børnehøjde fokus på, hvad sorg er? Hvornår den kan ramme én? Og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv? 

I bred forstand altså et forsøg på at øge elevernes handle-kompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem.

Til projektet hører et forudgående inspirationskursus med oplæg fra bl.a. Børn, Unge & Sorg – jf. s. 22.


Fag:                    Dansk og religion
Periode:             April - juni
Antal lektioner: 6 - 8
Udfyld punkt:    A