Indskoling 1. - 3. klasse

Lydspor - leg med lyd i bibelske fortællinger

Elever lytter til orgelmusik

1. - 3. kl.  (OBS: Tilmelding senest 21. juni)

I dette projekt skal elever udforske, hvordan musik kan udtrykke følelser og stemninger på en anden måde end det talte sprog.

Indgangen til arbejdet er et besøg i en lokal kirke, hvor eleverne hører, hvordan orglet kan udtrykke forskellige stemninger.

På skolen arbejder eleverne med fem udvalgte bibelfortællinger, som alle beskæftiger sig med grundlæggende tilværelsesspørgsmål. Fortællingerne handler om Noa, Jonas, Moses, bebudelsen af Jesus´ fødsel og lignelsen om den lamme i Kapernaum.

Til projektet er udviklet en IT-platform, hvor eleverne online sampler deres egen musikfortælling af effektlyde og stumper af orgelmusik.

Desuden indgår der i projektet en animationsfilm, der tematiserer arbejdet med de centrale tilværelsesspørgsmål gennem musik og lyd.

 

 

Fag:                                     Musik og religion

Periode:                              August – oktober (uge 33–41)

Antal lektioner:                  10-12

Udfyld punkt:                      A (Lokalt kirkebesøg uge 34 - 38) 

                      

 

 

 

 

Ansigt til Ansigt - et projekt om etik og identitet

 

Philip Guston, Aggressor, 1978                                                            

 

1. - 3. kl.


Ansigt til ansigt er et tværfagligt etikprojekt, der handler om at blive set og at se Den Anden. Fokus vil være på den gensidige tillid og ansvaret for hinanden.

Projektet tager udgangspunkt i teorien om ansigtets etik, som bl.a. går ud på, at der er grænser for, hvad man kan gøre ved hinanden, hvis man formår at stå ansigt til ansigt og rent faktisk se Den Anden: Den man har set i øjnene og virkelig set, kan man ikke volde ondt. 

Projektet har til formål at lade eleverne arbejde med konkrete aflæsninger af eget og andres ansigtsudtryk samt forholde sig til respons og handlemåder i forhold til aflæsningen gennem en filosoferende tilgang til sproget, bibelfortællinger, billedarbejde og dramaøvelser.

Som afslutning på projektet fremstiller hver elev et portræt af sig selv med den på billedet viste teknik (kopi af foto, fedtfarve og ecoline). Nøje instruktion findes i undervisningsoplægget.

 

Til projektet knytter sig et inspirationskursus (jf. s. 20). Deltagelse i kurset kræver særskilt tilmelding.

 

Fag:                                    Dansk, religion og billedkunst

Periode:                              Oktober - november 

Antal lektioner:                   10 - 15 (uge 43-48)

Udfyld punkt:                     

 

 

 

Et møde med den danske salme - 2020

David og Goliat. Illustration af Otto Dickmeiss fra
Den røde tråd i Bibelen, Bibelselskabets Forlag 2010.

 

3. kl.


Årets tema: Salmer, der fortæller

 

Et møde med den danske salme 2020 sætter fokus på salmer og sange, der genfortæller centrale bibelhistorier. Eleverne vil komme til at arbejde med følgende salmer og sange:

Kain, hvor er din bror?
Jeg gik i marken og vogtede får
Et barn er født i Betlehem
Zakæus var nok blevet mobbet
Nu ringer alle klokker mod sky

I projektet indgår fortællingerne om Kain og Abel, David, Jesu fødsel i Betlehem, tolderen Zakæus og påsken.

 

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside.

Årets salmeplakat er af tegneren Otto Dickmeiss.  

 

I uge 4-5 besøger klassen en lokal kirke, hvor eleverne synger salmerne med orgelledsagelse.

Onsdag d. 5. februar 2020 samles de deltagende klasser i Vor Frue Kirke (Københavns Domkirke) til en stor fælles afslutning, hvor eleverne hører orgelmusik og får lejlighed til at opleve, hvordan det er at synge med i et stort kor.

 

 

Fag:                                   Dansk, religion og musik

Periode:                            Januar – februar

Antal lektioner:                 10 - 12 lektioner

Udfyld:                              A (Kirkebesøg uge 4 – 5)

                                          C (Klassen deltager i salmesangsafslutningen)                                                 

 

 

Dokumentarfilm i religionsundervisningen

1. - 3. kl.

Gennem de seneste tre sæsoner har dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX udbudt et særligt skoleprogram, som også omfatter indskolingen. 

Med henblik på festivalen i marts 2020 er der indgået aftale mellem CPH:DOX og Folkekirkens Skoletjeneste om, at der vil indgå film med et religionsfagligt indhold, således at det ved tilmelding bliver muligt at komme i biografen og arbejde med dokumentarfilm i et tværfagligt forløb med danskfaget.  

De fleste film i CPH:DOXs skoleprogram følges op med en kort snak med eleverne om deres oplevelse af filmen og med input til nye perspektiver på filmens emne. 

Der vil i det tilhørende undervisningsmateriale være oplæg til såvel introduktion af dokumentarfilm som arbejde med det faglige emne, som filmen behandler.

 

Fag:                      Dansk og religion

Periode:                April - maj

Antal lektioner:     6 – 7 lektioner

Udfyld:                  B (biografbesøg)