Kurser

Kursus for lærere - Religionernes Dag 2019: Himmel og Helvede

Går det hele ad helvede til? Landsprojekt 2019                Københavns Universitet, Amager

 

Der er tilsyneladende udbredt konsensus om, at tiden er dystopisk og at alting går den gale vej! I hvert fald vidner et væld af film og bøger om, at mange opfatter den sådan. Meldingerne om klimaforandringerne trækker i samme retning. Det ser sort ud og minder mest af alt om apokalyptiske tilstande. 

Modsat er det svært for dem, der måtte ønske at formulere en håbefuld utopi for fremtiden, hvis de overhovedet findes og har mod til at gøre det. Meget tyder på, at de af frygt for ikke at blive taget alvorligt kryber under radaren og putter sig.

På kursusdagen vil der være oplæg om, hvordan der kan tales meningsfuldt om himmel og helvede i det 21. årh. samt hvilke forestillinger der findes i henholdsvis Bibelen og Koranen herom, ligesom der vil være oplæg om, hvordan der på forskellige niveauer i grundskolen vil kunne undervises om disse to begreber samt om dystopier og utopier. 

Dagen giver især faglig baggrund for og inspiration til forløbet: Går det hele ad helvede til? (jf. s. 12-13), men er åbent for alle interesserede.

 

 

Målgruppe:     Lærere i religion på alle klassetrin

Sted:               Københavns Universitet, Amager

Tid:                 Torsdag d. 12. september 2019 kl. 10 -16

Tilmelding:     Senest 21. juni på www.fskf.dk

 

 

Kursus for lærere - Etik i børnehøjde

 

Merete Wiberg                                          Carsten Fogh Nielsen 

 

Filosofferne Merete Wiberg og Carsten Fogh Nielsen fra DPU/Århus Universitet gennemførte sammen med et par kolleger i 2017/18 et pilotprojekt, hvor de gennem en periode observerede formidlingen af den etiske dannelse i folkeskolen. 

Med afsæt i resultaterne af disse undersøgelser giver de to filosoffer deres bud på, hvad etik er, samt hvilke refleksioner man som lærer med fordel kan gøre sig i relation til skolens arbejde med elevernes etiske dannelse. 

Kurset retter sig i særlig grad mod de to undervisningsprojekter: Ansigt til Ansigt (s. 4) og Set eller overset (s. 7), men er åbent for alle interesserede indenfor målgruppen. 

 

Målgruppe:    Lærere i indskolingen og på mellemtrinnet

Tid:                Mandag d. 9. september kl. 13 - 16

Sted:              Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1. sal.

Tilmelding:    Senest 21. juni på www.fskf.dk

 

 

 

Kursus for lærere - På jagt efter det åndelige - i romantikken og i dag

 

Øverst: Erik A. Nielsen                              Jens Kramshøj Flinker
Nederst: Nina Toudal Jessen

 

Som reaktion på oplysningstidens rationalisme begyndte man i romantikken at besjæle naturen med åndelighed. Det kom i særlig grad til udtryk i litteratur og billedkunst. Men langt fra alle i 1800-tallet havde et idyllisk forhold til naturen, hvilket tydeligt kommer til udtryk i filmen ”Før frosten” (2019). I dag er forholdet til naturen igen et helt andet, hvis man skal tro den nye lyrik, og spørgsmålet er, om det overhovedet giver mening at tale om ånd længere? 

Professor emeritus Erik A. Nielsen vil sætte ord på begrebet ånd i romantikken og i nutiden, mens ph.d.-stipendiat Nina Toudal Jessen bil fortælle om naturen som livsbetingelse for den brede befolkning i 1800-tallet på landet. Desuden vil ph.d.-studerende Jens Kramshøj Flinker kaste lys over, hvordan forholdet mellem menneske og natur fremstilles i nyere dansk lyrik. 

Kurset retter sig mod projektet: På jagt efter det åndelige (jf. s. 14), men er åbent for alle indenfor målgruppen. 

 

Målgruppe:      Lærere dansk og religion i overbygningen

Tid:                  Tirsdag d. 1. oktober kl. 13 – 16

Sted:                København, nærmere oplysninger følger

Tilmelding:      1. sep. på www.fskf.dk

 

 

Kursus for lærere - Jødisk påske

 

Øverst: Jair Melchior                             Bent Lexner
Nederst: Jonathan Harmat

 

Tag med Folkekirkens Skoletjeneste på besøg i det jødiske informationscenter i Krystalgade for at høre om traditionerne bag den jødiske påske (pesach) og de bibelske fortællinger, der knytter sig hertil. 

Under besøget vil det blive demonstreret, hvad der indgår i det jødiske påskemåltid, hvordan det forberedes, og hvad de symbolske betydninger i det er. 

Der vil være oplæg fra overrabbiner Jair Melchior, tidligere overrabbiner Bent Lexner samt lærer Silja Vainer og pædagogisk konsulent Jonathan Harmat. 

Kurset retter sig primært mod projektet: Pesach og påske – højtider i børnehøjde.

 

Målgruppe:     Lærere i dansk, religion og historie på mellemtrinnet

Tid:                 Torsdag d. 30. januar kl. 13 – 16

Sted:               Krystalgade 12, 1172 Kbh. K.

Tilmelding:     1. sep. på www.fskf.dk