Kurser

Kursus for lærere - Fortæl stederne frem

Kursus for lærere 

Fortæl stederne frem

Fortælleworkshop med Anette Jahn fra  Måle Fortælleteater

Deltagerne vælger på forhånd en af projektets fem fortællinger, som de vil arbejde med på kurset. Denne skal blot være læst igennem et par gange. På workshoppen arbejdes med at se fortællingernes billeder for sig. I mindre grupper fortæller deltagerne historiens landskaber, rum og karakterer frem. Der arbejdes desuden med at forstærke fortællingens grundfølelser, så de, der lytter til historien kan spejle deres egne erfaringer i dem. 

Præsentationsvideo kan ses på 

www.youtube.com/watchTid:              Torsdag den 23. august 2018 kl. 13 -16.

Sted:            Helligåndskirken på Strøget

Tilmelding:  Senest 21. juni 

 

 

 

Kursus for lærere - Hvor langt kan man gå?

Kursus for lærere 
Hvor langt kan man gå?

– et projekt om det hellige som anledning til politisk konflikt

Findes det hellige? Hvad er det i givet fald, og hvordan viser det sig? 

Med afsæt i jødedommens, kristendommens og islams konkrete helligsteder i Jerusalem samt i hele Israel-Palæstina-konflikten udfoldes disse spørgsmål gennem teoretiske oplæg og demonstration af kropslige øvelser om konfliktop- og nedtrapninger lige til at tage med hjem og bruge i undervisningen, så den bliver mere aktivitetsbåren.

Program:

13:00      Velkomst og præsentation af undervisnings-oplæg

13:15      Hvad er det hellige? v. lektor Jakob Wolf (KU) 

14:00      Det hellige som anledning til politisk konflikt?  v. lektor Carsten Pallesen (KU)

14:45      Kaffepause

15:00      Demonstration af kropslige øvelser til forståelse af konflikt og hellighed v. Teater Minsk

16:00      Slut

Tid:                          Tirsdag d. 4. september kl. 13 -16
Sted:                        Indre by
Tilmelding:              Senest d. 21. juni 

 

 

 

Kursus for lærere - Himmelsk lyd og van Goghs billedverden

Kursus for lærere

Himmelsk lyd og van Goghs billedverden

Salmeplakaten, som klasserne vil komme til at arbejde med i Et møde med den danske salme 2019, har Vincent van Goghs billede Starry Night som motiv, og eleverne vil som led i projektet få en kort indføring i van Goghs billedverden. Da der i projektperioden er en omfattende udstilling på ARKEN af van Goghs værker med fokus på forholdet mellem kunst, menneske, natur og religion, udbydes i samarbejde med ARKEN et kursus som introduktion til salme-projektet.

Kurset vil dels give en indføring i van Gogh som religiøs kunstner og hans kunstneriske blik på mennesket og naturen; dels indeholde en workshop over temaet ”himmelsk lyd” ved komponist og organist Peter Bruun. Workshop-pen vil være en introduktion til elevopgaver, der indgår i undervisningsforløbet.


Tid:                          Tirsdag d. 20. november kl. 13 – 16
Sted:                        Kunstmuseet ARKEN, Ishøj                    
Tilmelding:              Senest 1. september

 

 

 

Kursus for lærere - Faldgruber, farer og fristelser

Kursus for lærere

Faldgruber, farer og fristelser – på rejse gennem Odysséen og Bibelen     

Kom med på lærerkursus på Ny Carlsberg Glyptoteket i København, hvor professor i teologi v. Københavns Universitet Anne Katrine de Hemmer Gudme og litteraturkritiker Bo Tao Michaëlis udfolder og belyser projektets tema fristelse samt Odysséen og Bibelens betydning for europæisk kunst og kultur i bred forstand. Kurset vil ligeledes byde på en introduktion til antikken med særomvisning i Glyptotekets storslåede samling.

Program 

12:30 Velkomst og præsentation af materiale

12:45  Litteratur- og kulturanmelder (mag. art og cand. mag.) Bo Tao Michaëlis fortæller om Odysséen og Bibelens betydning for forståelsen af vestlig kunst og kultur

13:30  Professor Anne Katrine de Hemmer Gudme (KU) folder fristelsesbegrebet ud, som det kommer til udtryk i Bibelen.

14:15  Kaffepause

14:45  Oplæg om antikken via rundvisning i museets samling

15:45  Afrunding og evt. spørgsmål til projektet

16:00  Farvel og tak


Tid:                    Onsdag d. 30. januar 2019 kl. 12.30-16
Sted:                 Ny Carlsberg Glyptotek, København
Tilmelding:        Senest 1. september 

 

 

 

Kursus for lærere - Sorg og livsmod

Kursus for lærere

Sorg og livsmod 

Som forberedelse til projektet om sorg og livsmod indkredser psykolog Susanne Svane fra Det Nationale Sorgcenter Børn, unge & sorg, hvordan børn i indskolingen reagerer, når de rammes af sorg, og hvad man som voksen omkring barnet skal være opmærksom på for at hjælpe børnene bedst muligt.

I forlængelse af oplægget vises de to små tegnefilm, som er skabt til projektet, og efterfølgende drøftes det, hvordan filmene kan anvendes i undervisningen.

Endelig gives en kort præsentation af det tilhørende undervisningsforløb. 


Tid:                  Mandag d. 8. april kl. 14 – 16
Sted:                Indre by
Tilmelding:      Senest 1. september