Mellemtrin 4. - 6. klasse

Set eller overset?

Caravaggio, Narcissus, o. 1597

 

4. - 6. kl.   (OBS: Tilmelding senest 21. juni)

Narcissus-myten handler om en dreng, der er så forelsket i sin egen skønhed, at verden forsvinder omkring ham, så han til sidst fortaber sig i sit eget spejlbillede og dør. 

Helt modsat forholder det sig i den bibelske fortælling om Zakæus, hvor Jesus ser og anerkender tolderen Zakæus, der er ekskluderet fra fællesskabet. 

De to fortællinger handler om liv og død, om fællesskab og isolation – om det at se eller blive set versus dét kun at have blik for sig selv og dermed overse andre. 

Det overordnede formål med projektet er, at eleverne gennem arbejdet med fortællingerne får blik for de etiske problemstillinger, der er på spil i hverdagen relationer og det ansvar, der ifølge kristendommen følger med i forhold til det at været et menneske. De faglige begreber i projektet er således indkrogethed (synd), opmærksomhed, anerkendelse, omsorg og næstekærlighed. 

Projektet afsluttes med, at eleverne ser Det Fortællende Teaters forestilling om Narcissus i Margrethekirken, Valby 30/9, 3/10 el. 7/10,
Skt. Jakobs Kirke, Østerbro 2/10 el. 4/10 eller
Sundby Kirke 8/10 el. 9/10. 

Til projektet knytter sig et inspirationskursus (jf. s. 20). Deltagelse i kurset kræver særskilt tilmelding.

 

 

Fag:                                    Dansk, religion og billedkunst.   

Periode:  
                           September – oktober                                   
                                           Uge 36 - 41

Antal lektioner:                 10-12

Udfyld:                               B (Teater uge 40/41)

 

 

 

 

 

Masker og Halloween – at sætte ansigt på det onde

Maske fra Holmens Kirke                                                      Illustration: Marie Dyekjær Eriksen             

 

4. - 6. kl.

Fejringen af halloween har de senere år vokset sig stor også i Danmark. Indholdet i halloween knytter til ved gamle og udbredte traditioner, der ønsker at give de onde og uhyggelige kræfter modspil. 

Masker, udklædning, spørg og skæmt er en måde at gøre grin med det farlige på og dermed at kunne omgås det på en håndterbar måde. 

Måske er det også grunden til forekomsten af de mange groteske malede og udskårne masker, der findes i danske kirker – fx i Holmens Kirke i København. 

I forløbet, der fortæller om baggrunden for halloween, indgår et besøg på Nationalmuseet, hvor eleverne vil se masker fra forskellige kulturer og perioder. 

Som afslutning på forløbet fremstiller eleverne selv en maske med inspiration fra forløbet.

 

 

Fag:                                   Dansk, religion og historie

Periode:                             Oktober - november

Antal lektioner:                 10 - 12 lektioner

Udfyld:                               B (besøg på Nationalmuseet i ugerne 44 - 46)                                                                                  

 

                                                                 

Et møde med den danske salme 2020

Orglet i Vor Frue Kirke                                  David og Goliat Illustration af Otto Dickmeiss                                                                                                  fra "Den røde tråd i Bibelen"                                                            

                          

 

4. - 6. kl.

Årets tema: Salmer, der fortæller

 Et møde med den danske salme 2020 sætter fokus på salmer og sange, der genfortæller centrale bibelhistorier. Eleverne vil komme til at arbejde med følgende salmer og sange:

Kain, hvor er din bror?
Jeg gik i marken og vogtede får
Et barn er født i Betlehem
Zakæus var nok blevet mobbet
Nu ringer alle klokker mod sky

I projektet indgår fortællingerne om Kain og Abel, David, Jesu fødsel i Betlehem, tolderen Zakæus og påsken. 

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside.

Årets salmeplakat er af tegneren Otto Dickmeiss.  

I uge 4-5 besøger klassen en lokal kirke, hvor eleverne synger salmerne med orgelledsagelse.

Onsdag d. 5. februar 2020 samles de deltagende klasser i Vor Frue Kirke (Københavns Domkirke) til en stor fælles afslutning, hvor eleverne hører orgelmusik og får lejlighed til at opleve, hvordan det er at synge med i et stort kor.

 

 

Fag:                                   Dansk, religion og musik

Periode:                            Januar – februar

Antal lektioner:                10 - 12 lektioner

Udfyld:                              A (Kirkebesøg uge 4 – 5)                                                                                                                                C (Klassen deltager i salmesangsafslutningen) 

 

 

 

Pesach & påske - højtider i børnehøjde

 

Jødisk sedermåltid                                      Arne Haugen Sørensen, Nadver, Herning Valgmenighedskirke,                                   2004

 

4. – 6. kl.

Gennem små film fortæller børn til børn om, hvordan de fejrer højtiderne pesach og påske, og hvad de betyder.

Den jødiske pesach og den kristne påske tager udgangspunkt i to forskellige fortællinger, men der er alligevel nogle lighedstræk. Ikke mindst fordi Jesus i påskefortællingen fejrede pesach med sine disciple i Jerusalem.

Derfor begynder projektet i Jerusalem, så eleverne får kendskab til byens store betydning for både jøder, kristne og muslimer.

Herefter skal eleverne arbejde med henholdsvis den kristne påske og den jødiske pesach med et indledende udblik til islams valfartsfest til Mekka, hvor der også indgår slagtning af et lam.

Hvilke fortællinger ligger bag højtiderne? Hvorfor er de vigtige? Og hvordan fejres de religiøst og kulturelt?

Projektet indeholder et kirkebesøg med fokus på den kristne påskefortælling.

Som afslutning på projektet lægges der op til, at eleverne inspireret af det jødiske sederfad sammensætter et symbolsk måltid til den kristne påskefortælling.

Til projektet knytter sig et kursus (jf. s. 22). Deltagelse i kurset kræver særskilt tilmelding til dette.

 

 

Fag:                                    Dansk og religion.

Periode:                             Februar - april.

Antal lektioner:                 8 - 10 lektioner.

Udfyld:                              A (kirkebesøg uge 12 – 14)

 

 

Fortællingers betydning - ordets magt

Øverst: Moses med de ti bud                            Øverst: Isenheimeralteret, Jesu opstandelse
Nederst: Muhammed og Gabriel ved                Nederst: Dannebrog falder fra himlen
porten til Paradis. Davids Samling      

 

 

4. - 6. kl.

For 800 år siden faldt Dannebrog ifølge legenden ned fra himlen under slaget ved det nuværende Tallinn i Estland under kong Valdemar Sejrs korstog, der skulle kristne folkeslagene rundt om Østersøen. I dag bruges flaget fortsat som national markør og datoen 15. juni har navn efter Valdemar. 

Endnu ældre er de bibelske fortællinger og fortællingerne om Muhammeds levned, som på forskellig vis også den dag i dag er normsættende for kristne og muslimer. 

Også i hverdagslivet har vi erfaringer af, at det sagte ikke kan gøres usagt – heller ikke, selv om det måske er løgn. På den måde har sproget og fortællingerne en evne til at bide sig fast og enten berige eller nage mennesker i mange år. 

Projektet sætter fokus på udvalgte fortællingers virkningshistorie og undersøger, hvad årsagerne kan være til, at de har betydning uafhængigt af, om de har hold i virkeligheden eller ej.

 

Fag:                                  Dansk, religion og historie

Periode:                            April - juni

Antal lektioner:                8 - 10 lektioner

Udfyld: