Mellemtrin 4. - 6. klasse

Kan det hellige måles?

5. - 6. kl.   (NB: Tilmelding senest 21. juni)

Kan det hellige måles?  

– en undersøgelse af betydningsfulde steder og genstande

Jerusalem er en fascinerende, men også ufattelig by. Ufattelig, fordi man aldrig helt forstår, hvad det er, der foregår dernede – hverken når man hører om byen i de bibelske fortællinger eller i TV-avisen. Jerusalem har altid været en by i kamp. Man kæmper af mange grunde, men især kan man ikke blive enige om, hvad der er helligt – og hvem det hellige tilhører. Men hvad betyder det egentligt, at noget er helligt? Har alle mennesker noget, de betragter som helligt? Hvordan forholder man sig til det, der er helligt for andre, men ikke for en selv? 

Disse og andre spørgsmål skal eleverne arbejde med i projektet.

De hellige steder i Jerusalem præsenteres gennem elevartikler og små videoer. 

Klassen besøger den lokale kirke, hvor de med en ”hellighedsmåler” vurderer forskellige steder og genstande. Afslutningsvist skal eleverne producere deres egne små film om et sted eller en genstand, der er særlig betydningsfuldt - eller endda helligt - for dem.

Projektet lægger op til et samarbejde med musikfaget. Her er spørgsmålet: Hvordan kan musikken medvirke til at samle mennesker på tværs af religion og kultur?  Konkret arbejdes der med et musikstykke, som mikser jødisk, arabisk og dansk musiktradition.


Fag:                     Dansk, religion og musik
Periode:              August - oktober
Antal lektioner:  8 - 10
Udfyld punkt:     

 

 

 

Lyd på lignelser

4. kl.

Lyd på lignelser

Sidste efterår arbejdede en række skoleklasser med at sætte musik til udvalgte underberetninger i de nye lydstudier på Musikmuseet i det gamle radiohus på Rosenørns Allé. Eleverne havde forinden fået en omvisning i museets fem forskellige instrumentgrupper.  

Projektet afdækkede, at elevers indsigt i fortællingernes indhold blev markant skærpet gennem den lydlige analyse og senere lydlige gengivelse af dem. Hvilke reallyde ligger der gemt i fortællingerne, og hvordan lyder de stemninger, der kommer til udtryk i dem?

Med dette genudbud af projektet får endnu flere klasser mulighed for at besøge Musikmuseet og prøve kræfter med en anderledes tilgang til arbejdet med de bibelske fortællinger. Denne gang tager arbejdet udgangspunkt i et udvalg af lignelser.

 
Fag:                         Religion, musik og dansk 
Periode:                  Oktober - november
Antal lektioner:      10 - 12
Udfyld punkt:         B  (besøg på Musikmuseet mandage til onsdage i ugerne 44 - 49) 

 

 

 

Et møde med den danske salme 2019

4. - 6. kl.

Et møde med den danske salme 2019 
Årets tema: Himmelsk lyd 

Et møde med den danske salme 2019 sætter fokus på Himmelsk lyd, og eleverne skal både indholdsmæssigt og musikalsk arbejde med følgende fem salmer:

- Dejlig er den himmel blå

- Spænd over os dit himmelsejl

- Op, al den ting

- Du, som har tændt millioner af stjerner

- Dejlig er jorden

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for ”himmelsk” orgelmusik.

Årets salmeplakat med van Goghs Starry Night inddrager kunsten i projektet.

I uge 4-5 besøger klassen en lokal kirke, hvor eleverne synger salmerne til orgelledsagelse. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument.

Onsdag d. 6. februar 2019 samles de deltagende klasser i henholdsvis Helligåndskirken (klasser fra København og Frederiksberg) kl. 9 og kl. 11, samt i Kastrup Kirke kl. 9:30 (klasser fra Dragør og Taarnby) til en stor fælles salme-sangsafslutning, hvor eleverne dels får lov til at mærke, hvordan det er at synge med i et stort kor, og dels skal lytte til imponerende orgelmusik.

I anledning af van Gogh-udstilling på ARKEN tilbydes et indledende lærerkursus om van Gogh og himmelsk lys og lyd. Se s. 20.

Fag:                       Religion, musik og dansk
Periode:                December 18 – februar 19
Antal lektioner:    10 - 12
Udfyld punkt:       A  (Kirkebesøg uge 4 - 5)
                             C  (Klassen deltager i salmesangsafslutning? Ja/Nej) 

 

 

 

Magt, afmagt og modmagt

4. – 6. kl.

Magt, afmagt og modmagt

Den danske filosof og teolog K.E. Løgstrup har i et berømt citat sagt, at ethvert forhold mellem mennesker er et magt-forhold. Hvordan magten udfoldes, og hvordan der reageres på den, er der imidlertid ingen faste regler for. 

En af de klassiske måder at forholde sig til magt på er igennem satiren, som den kommer til udtryk i kunst og revyer. Multikunstneren Storm P. har i en række tegninger, fluer og malerier gjort grin med magten og på Revymuseet på Frederiksberg ligger man inde med et væld af revyviser om det samme. 

Forløbet tager afsæt i et besøg på de to museer, hvor elever-ne stifter bekendtskab med et udvalg af billeder og tekster. På Revymuseet får de tillige mulighed for at prøve kræfter med selv at stå på scenen. 

Efterfølgende præsenteres eleverne via oplægget for en anden måde at demonstrere magt på - nemlig som afmagt, sådan som Jesus gjorde det ved at lade sig slå ihjel og siden opstå fra døde. 

Med afsæt i disse inspirationer arbejder eleverne videre med deres egne erfaringer om forskellige magtrelationer og håndteringen heraf.

Fag:                           Religion, dansk og billedkunst
Periode:                    Februar - marts
Antal lektioner:        10 - 12
Udfyld punkt:           B (2 x museumsbesøg i alt 2½ time på samme dag)

 

 

 

Fristelser, farer og faldgruber

4. - 6. kl.

Fristelser, farer og faldgruber 
– på rejse gennem Odysséen og Bibelen

Fortællingen om Odysseus´ hjemfærd efter krigen i Tro-ja hører til blandt hovedværkerne i europæisk kultur. Det samme gør en række af de bibelske fortællinger, der sammen med arven fra antikken er en væsentlig del af grundlaget for de mellemmenneskelige relationer i denne del af verden.

Et af de centrale temaer i fortællingen om Odysseus er de mange fristelser, som møder mennesket gennem livet og håndteringen heraf. Noget tilsvarende kan siges om Bibelen, hvor det samme tema behandles i en lang række fortællinger. Hvad gør man, når man viftes om næsen med noget godt, som man ikke bør tage? Hvad gør man, når man ikke har lyst til at gøre det, man har lovet eller er forpligtet på? Hvad gør man, når man ser en mulighed for at springe over, hvor gærdet er lavest og få en fordel, man ikke har fortjent?

Med afsæt i Det lille Turnéteaters forestilling om Odysseus, som deltagende klasser inviteres til at se, skal eleverne arbejde med fristelser og deres konsekvenser, som de kommer til udtryk og håndteres i Odysséen, i et udvalg af bibelske fortællinger samt i elevernes samtid.

Til projektet hører et forudgående inspirationskursus om Odysséen og Bibelen i vestlig kultur – jf. s. 21. 

 

Fag:                       Religion, dansk, historie og billedkunst
Periode:                Maj - juni
Antal lektioner:    ca. 12
Udfyld punkt:       B (Teaterforestillinger i uge 22 og 23)