Overbygning 7. - 10. klasse

Går det hele ad helvede til? - et projekt om frygt og håb

7. - 10. kl. (OBS: Tilmelding senest 21. juni)

Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før? 

Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt, der zoomer ind på den frygt for fremtiden, som synes allestedsnærværende<s> </s>både i nyheder, film, litteratur og samfund. Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerede, men hvorfor fylder det modsatte – nemlig utopierne og håbet så lidt? 

Projektet inviterer med afsæt i en nyskrevet novelle af Kenneth Bøgh Andersen og i et nyproduceret brætspil om etiske dilemmaer til en refleksion over frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. 

Derfor går begrebsparret håb og frygt hånd i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde med både dystopier og utopier som forskellige forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam - fortællinger der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og håbet før og nu. 

Projektet afsluttes med fremstillingen af et produkt i relation til temaet. 

Til projektet knytter sig konkrete prøveoplæg. 

Til projektet knytter sig et kursus (Religionernes Dag 2019: Himmel og Helvede. Torsdag d. 12. september 2019 kl. 10 - 16).  Deltagelse i kurset kræver særskilt tilmelding til dette.

 

Fag:                                      Dansk og religion     
    
Periode:                               September - oktober

Antal lektioner:                   12-14

Udfyld punkt:                       A (besøg i lokal kirke)

 

 

 

På jagt efter det åndelige – i romantikken og i dag

C.W. Eckersberg, Korsklinten på Møn,          H.A. Brendekilde, Udslidt, 1889
1809               

 

7. - 10. kl.

 

Med afsæt i romantikkens forestillingerne om forholdet mellem ånd og natur undersøger eleverne via en række tekster, billeder og musikstykker, hvad det var, man i romantikken mente at kunne finde ude i naturen.

Til nuancering af opfattelsen af menneskets forhold til naturen i 1800-tallet ser eleverne filmen ”Før frosten”, som i højere grad end de klassiske kunstværker har fokus på den fattige landbefolkning i datiden.

Ud af elevernes analyser vokser et fagligt begrebsapparat, der dels kan bruges til at indkredse, hvad det åndelige overhovedet er for en størrelse, dels kan bruges til at afdække om det åndelige også er virksomt i elevernes egen nutid eller det alene er varm luft.

Til projektet knytter sig konkrete prøveoplæg.

Til projektet knytter sig et kursus (På jagt efter det åndelige - i romantikken og i dag. Tirsdag d. 1. oktober kl. 13 - 16. Sted følger.)  Deltagelse i kurset kræver særskilt tilmelding til dette.                                               

 

Fag:                                     Dansk og religion

Periode:                              Oktober – november 

Antal lektioner:                  12 - 15 (uge 43 - 50)

Udfyld punkt:                     B (Biografbesøg)

 

 

 

Krænkelseskultur – hvad må man sige og gøre, og hvad må man ikke?

7. - 10. kl.

 

Er der gået mode i at føle sig krænket eller er der substans i forargelserne? 

I Sverige har de skrevet Astrid Lindgrens fortællinger om, så de er blevet politisk korrekte, og på Statens Museum for Kunst har de korrigeret beskrivelsen af værker efter nogenlunde samme kriterier.  På CBS er man holdt op med at synge sangen ”Den danske sang er en ung blond pige” til morgensang, fordi en medarbejder følte sig krænket over indholdet, ligesom en skuespiller sidste år blev presset ud af en filmrolle som transkønnet, fordi hun ikke selv var det, og derfor i nogens optik ikke med troværdighed ville kunne spille rollen. 

Trukket ud i sin yderste konsekvens ender det med, at man kun kan holde ud at tale med sig selv, fordi ingen andre har de unikke erfaringer til at forstå, hvad man har på hjerte. 

Forløbet tager en række eksempler på den nye krænkelseskultur til behandling. Eleverne vil komme til at undersøge, hvad det er, der gør, at sprog og handlinger har den magt, de tilsyneladende har, og hvilke konsekvenser, det kan have for opfattelsen af at være menneske og del af et fællesskab.

Til projektet knytter sig konkrete prøveoplæg.

 

Fag:                                    Dansk, religion, og samfundsfag

Periode:                             Januar - februar 

Antal lektioner:                  6 – 8 lektioner

Udfyld punkt: